Obavijest o sprečavanju sukoba interesa


Sukladno odredbama članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, Zavod za prostorno uređenje Šibensko – kninske županije, Braće Vranjana 11, Zadar objavljuje da ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektimam (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • Subjekt 1
  • Subjekt 2
  • Subjekt 3