O nama

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17., 114/18) zavodi za prostorno uređenje županija su javne ustanove u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske. Djelatnost Javne ustanove utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju, kao i Odlukom o osnivanju i Statutom JU, a obuhvaća slijedeće:

 

 • izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
 • izrada izvješća o stanju u prostoru
 • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti
 • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
 • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
 • drugi poslovi u skladu s Zakonom.

 

Zavod surađuje s relevantnim stručnjacima i ovlaštenim znanstvenim i stručnim institucijama, strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama, tijelima središnje državne uprave i tijelima područne, lokalne i mjesne samouprave. Za izradu prostorno-planske dokumentacije i stvaranje prostorne baze podataka (registar prostornih podataka) kao softver se koristi GIS (ArcView 3.2, 9.2 i 10) i Autodesk map 3D 2008. Zavod izrađuje digitalnu bazu prostornih podataka za područje Šibensko-kninske županije (namjena površina, građevinska područja, prometna i komunalna infrastruktura, demografija, prirodna i kulturna baština, društvena infrastruktura). Svi prostorni planovi gradova i općina Šibensko-kninske županije pohranjeni su u arhivi Zavoda u analognom i digitalnom zapisu.

 

Zavod je izradio:

 • Prostorni plan Šibensko-kninske županije, (2002.g.)
 • Usklađenje Prostornog plana Šibensko-kninske županije s uredbom o ZOP-u (2005.g.)
 • Izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije, (2006.)
 • Izmjene i dopune (ciljane) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, (2008.)
 • Izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije,
 • Izmjene i dopune (ciljane) Prostornog plana Šibensko-kninske županije,
 • Izmjene i dopune (ciljane) Prostornog plana Šibensko-kninske županije.

 

Zavod je sudjelovao u izradi:

 • Prostorni plan Nacionalnog parka „Kornati“
 • Prostorni plan Parka prirode „Vransko jezero“

 

Statut Javne ustanove 

 1. Statutarna odluka
 2. Odluka o izmjenama statuta
 3. Pročišćeni tekst Statuta

Javna nabava

MINISTARSTVO PROSTORNOG

Vladimira Nazora 1/IV,
22000 Šibenik

Tel +385 22 217 255
Fax +385 22 217 256
zavod-za-prostorno-uredjenje@si.t-com.hr

made with