Plan nabave za 2024 godinu

Na temelju zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22 i članka 17. Statuta Javne ustanve Zavod za prostorno uređenje Šibensko – kninske županije (Broj: UV 2-3, i UV 2/20 od 28.10.2020.), ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko – kninske županije donosi Plan nabave JU ZPU ŠKŽ za 2024. godinu.

Dokument možete u cjelosti preuzeti na poveznici:

Plan nabave Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Šibensko – kninske županije za 2024. godinu